Nihon Yakuza Kososhi

2014
3 episodes
1 season

Legendary yakuza actors Hakuryu and Hitoshi Ozawa star in this epic series where money, power, and brutality fuel turf wars across the land.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

3 episodes
Jan 2, 2014

Casting
Hitoshi Ozawa
Kodama / Naruse / Takemoto
Hakuryu
Fujio Yamadai / Tatsuo Yamanaka
Hidejiro Mizumoto
Eiichi Furui
Akiyoshi / Kamogawa
Kazuyoshi Ozawa
Tanioka
Keiji Matsuda
Anai / Nakagawa
Kazuki Namioka
Jirô Okazaki
Yabuki
Hideo Nakano
Komada
Miyako Yamaguchi
Sumiko Yamadai
Kei Mizutani
Shinichiro Kubo
Yasushi Takahashi
Seiji Kambe
Doi Hikaru
Takashi Murauchi
Hiroto Abe
Tomoki Yonekura
Asuka Matsumoto
Taiji Haramoto
Yoshitaka Shioyama
Atsushi Narasaka
Atsushi Ito
Kazumi Ishihara
Yuzuki Akiyama
Saori
Tomohide Takahara
Taketa
Yakumo Yajima
Ryuga Ta
Hideyuki Kawahara
Network
Logo of Netflix
Similar tv shows