Nowhere Man

2019
8 episodes
1 season
67user score

Two nefarious schemes taking place 10 years apart entangle a dauntless triad member, who must break out of prison to rescue a loved one.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

8 episodes
Oct 31, 2019

Casting
Alyssa Chia
Jiang Jingfang
Mavis Fan
Bai Lan
Zhang Xiaoquan
Ding Changquan
Wang Bo-Chieh
Xiao Sha
Chou Min-Fu
Fu Xing
Greg Hsu
Lin Jizi
Network
Logo of Netflix
Content rating
TV-MA
Similar tv shows