Meteor Garden

2018
49 episodes
1 season
84user score

An ordinary girl is admitted to the most prestigious school in the country where she encounters F4, an exclusive group comprised of the four wealthiest and handsomest boys in the school - Dao Ming Si, Hua Ze Lei, Xi Men and Mei Zuo.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

49 episodes
Jul 9, 2018

Casting
Shen Yue
Dong Shan Cai
Dylan Wang
Dao Ming Si
Darren Chen
Hua Ze Lei
Leon Leong
Feng Mei Zuo
Wu Xize
Xi Men Yan
Li Jia Qi
Jiang Xiao You
Liu Yin-Hao
Chen Qing He
Sun Yihan
Teng Tang Jing
Sun Qian
He Yuan Zi
Wang Lin
Dao Ming Feng
Dee Hsu
Dao Ming Zhuang
Dong Xin
Li Zhen
Lin Peng
Shan Cai's Father
Zhang Li
Shan Cai's Mother
Wang Runze
Tian Ye
An Ziyi
Li Xin Hui
Zhao Huan Ran
Yan Shun Ping
Wang Zi Zhen
Jiang Bai He
Wang Dong
Ye Ming Chuan / Terence
Liu Ye
Zhou Cai Na
Network
Logo of Hunan Television
Content rating
TV-14