Kuromukuro

2016
26 episodes
1 season
67user score

During the construction of the Kurobe Dam, an ancient artifact was discovered, and so the United Nations Kurobe Research Institute was established. Intellectuals from all over the world gathered to study the object, and the children of those researchers attend Mt. Tate International Senior High School, including the institute head's daughter, Yukina Shirahane. In the summer of 2016, a lone samurai once again awakens.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

26 episodes
Apr 8, 2016

Casting
Manami Sugihira
Unami Marina
Hikaru Ueda
Luu Shenmi
Yohei Azakami
Ouma Kennosuke Tokisada
Mao Ichimichi
Shirahane Yukina
Reina Ueda
Sophie Noël
Asami Seto
Ogino Mika
Kaito Ishikawa
Akagi Ryoto
Yusuke Kobayashi
Kayahara Jundai
Shunsuke Takeuchi
José Carlos Takasuga
Hidenobu Kiuchi
Takekuma Naoki
Kanako Toujou
Shirahane Hiromi
Yuuya Uchida
Dr. Hausen
Ryohei Kimura
Tom Borden
Taiten Kusunoki
Sebasthan
Katsuyuki Konishi
Graham
Lynn
Rita
Juri Kimura
Bess
Kouichi Makishima
Aramata Minoru
Hiromichi Tezuka
Jirou
Rina Sato
Pola
Momo Asakura
Shirahane Koharu
Tetsuo Goto
Yakushi
Aki Toyosaki
Muetta
Atsushi Ono
Lefil
Toru Sakurai
Imusa
Kisho Taniyama
Yorba
Yuina Yamada
Mirasa
Koji Yusa
Fusunani
Hideki Nakanishi
Hidu
Toru Okawa
Shirahane Takehito
Networks
Logo of Netflix
Logo of Tokyo MX
Content rating
TV-14
12
Similar tv shows