The Victims' Game

2020
8 episodes
1 season
71user score

After discovering his estranged daughter's link to mysterious murders, a forensic detective with Asperger's syndrome risks everything to solve the case.

AD
Season

Season 2

NO INFO

We currently have no information regarding season 2.

Season 1

8 episodes
Apr 30, 2020

Casting
Zhang Xiaoquan
Fang Yi Ren
Tiffany Hsu
Xu Hai Yin
Wang Shih Sian
Zhao Cheng Kuan
Ruby Lin
Li Ya Jun
Ding Ning
Su Ke Yun
River Huang
You Cheng Hao
Cheng Jen-Shuo
Zhuang Bing Yao
Hsia Ching-ting
Xia Jing Ting
Moon Lee
Chiang Hsiao-Meng
Honduras
Sun Yong Zhen
Ma Nien-Hsien
Hui Zi
Network
Logo of Netflix
Content rating
19
Similar tv shows