The Victims' Game

2020
8 episodes
1 season
77user score

After discovering his estranged daughter's link to mysterious murders, a forensic detective with Asperger's syndrome risks everything to solve the case.

AD
Season

Season 2

NO INFO

We currently have no information regarding season 2.

Season 1

8 episodes
Apr 30, 2020

Casting
Joseph Chang
Fang Yi-Jen
Tiffany Hsu
Hsu Hai-Yin
Wang Shih Sian
Chao Cheng-Kuan
Ruby Lin Xin-Ru
Li Ya Jun
Ding Ning
Su Ke Yun
River Huang
You Cheng Hao
Cheng Jen-Shuo
Zhuang Bing Yao
Hsia Ching-ting
Xia Jing Ting
Moon Li
Chiang Hsiao-Meng
Honduras
Sun Yong Zhen
Ma Nien-Hsien
Hui Zi
Network
Logo of Netflix
Content rating
19
Similar tv shows