Geronimo Stilton

2009
78 episodes
3 seasons
81user score

Geronimo Stilton is a 2009 Italian television series based on the books of the same name. It was produced by Atlantyca Entertainment, Rai Fiction and co-produced by Moonscoop (1-2 seasons) and Superprod Animation (3 season). It was presented for the first time on September 15, 2009 on Rai 2 in Italy.

AD
Seasons

Season 4

ended

There won't be a season 4, the show has ended.

Season 3

26 episodes
Nov 4, 2016

Season 2

26 episodes
Oct 24, 2011

Season 1

26 episodes
Sep 24, 2009

Casting
Monica Bonetto
Benjamin Stilton
Patrizio Prata
Geronimo Stilton
Debora Magnaghi
Tea Stilton
Riccardo Peroni
Trappola Stilton
Emanuela Pacotto
Pandora Woz
Marco Balbi
Torquato Travolgiratti
Patrizia Salmoiraghi
Sally Rasmaussen
Networks
Logo of Netflix
Logo of Kabillion
Logo of Rai 2
Logo of M6
Logo of Rai Gulp
Content rating
TV-Y