Million Yen Women

2017
12 episodes
1 season
68user score

Five beautiful but mysterious women move in with unsuccessful novelist Shin, who manages their odd household in exchange for a tidy monthly sum.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

12 episodes
Apr 7, 2017

Casting
Moeka Hoshi
Hotaru
Rena Takeda
Midori Suzumura
Yojiro Noda
Shin Michima
Rena Matsui
Hitomi Tsukamoto
Lily Franky
Tatsuyuki
Yuya Endo
Sunako
Yuko Araki
Nanaka Seki
Tetsuhiro Ikeda
Ryuichi Moriguchi
Kaito Yoshimura
Takeshi Kanda
Tomoya Nakamura
Yuzu
Miwako Wagatsuma
Yuki Kobayashi
Takashi Yamanaka
Seiji Sakurai
Rila Fukushima
Minami Shirakawa
Network
Logo of TV Tokyo
Content rating
14
Similar tv shows