Million Yen Women

2017
12 episodes
1 season
68user score

Five beautiful but mysterious women move in with unsuccessful novelist Shin, who manages their odd household in exchange for a tidy monthly sum.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

12 episodes
Apr 7, 2017

Casting
Moeka Hoshi
Hotaru
Yojiro Noda
Shin Michima
Rila Fukushima
Minami Shirakawa
Rena Matsui
Hitomi Tsukamoto
Miwako Wagatsuma
Yuki Kobayashi
Rena Takeda
Midori Suzumura
Yuko Araki
Nanaka Seki
Lily Franky
Tatsuyuki
Takashi Yamanaka
Seiji Sakurai
Tomoya Nakamura
Yuzu
Tetsuhiro Ikeda
Ryuichi Moriguchi
Yuya Endo
Sunako
Kaito Yoshimura
Takeshi Kanda
Network
Logo of TV Tokyo
Content rating
14
Similar tv shows