Million Yen Women

2017
12 episodes
1 season
68user score

Five beautiful but mysterious women move in with unsuccessful novelist Shin, who manages their odd household in exchange for a tidy monthly sum.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

12 episodes
Apr 7, 2017

Casting
Moeka Hoshi
Hotaru
Yuko Araki
Nanaka Seki
Takashi Yamanaka
Seiji Sakurai
Tetsuhiro Ikeda
Ryuichi Moriguchi
Tomoya Nakamura
Yuzu
Kaito Yoshimura
Takeshi Kanda
Rena Takeda
Midori Suzumura
Lily Franky
Tatsuyuki
Rena Matsui
Hitomi Tsukamoto
Yuya Endo
Sunako
Miwako Wagatsuma
Yuki Kobayashi
Yojiro Noda
Shin Michima
Rila Fukushima
Minami Shirakawa
Network
Logo of TV Tokyo
Content rating
14
Similar tv shows