Erased

2017
12 episodes
1 season
75user score

After finding his mom killed, Satoru's time-traveling ability takes him back 18 years for a chance to prevent her death and those of three classmates.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

12 episodes
Dec 15, 2017

Casting
Yuki Furukawa
Satoru Fujinuma
Tomoka Kurotani
Sachiko Fujinuma
Mio Yuki
Airi Katagiri
Shigeyuki Totsugi
Gaku Yashiro
Masato Yano
Shiratori Jun
Hidekazu Mashima
Makoto Sawada
Noriko Eguchi
Akemi Hinazuki
Jin Shirasu
Kenya Kobayashi
Reo Uchikawa
Satoru Fujinuma (young)
Rinka Kakihara
Hinazuki Kayo (young)
Network
Logo of Netflix
Content rating
TV-14
14
Similar tv shows